بج سینه فلزکار | ارم | نشان | پلاک | بج بج بج بج بج | بج | بج سینه | سینه| بج |

تندیس

سکه یادبود

اکسسوری

بج سینه رنگی

بج سینه غیر رنگی (مات وبراق)


پینز شو زیرمجموعه شرکت فلزکار میباشد که به صورت انحصاری در ایران به تولید پین های فانتزی میپردازد


برخی از مشتریان ما

بج سینه فلزکار افتخار همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف دولتی و خصوصی را دارد